વૈભવી જોશીએ આવતી ફિલ્મ 'કાણું ભાઈ દ ગ્રેટ' વિશે ખોલ્યું

જોશીનો પ્રમુખ કલાના રૂપમાં ફિલ્મના સંદર્ભમાં તાજગી સાથે વર્ણન કરવો, તેને એક સુંદર પિકનિક સાથે તુલનાત્મક કરવામાં આવે છે.

Jan 6, 2024 - 01:55
 0
વૈભવી જોશીએ આવતી ફિલ્મ 'કાણું ભાઈ દ ગ્રેટ' વિશે ખોલ્યું
વૈભવી જોશીએ આવતી ફિલ્મ 'કાણું ભાઈ દ ગ્રેટ' વિશે ખોલ્યું

હાલમાં કરાર પરથી, પ્રતિભાશાળી અભિનેત્રી વૈભવી જોશીએ તમારી આવતી ગુજરાતી ફિલ્મ 'કાણું ભાઈ દ ગ્રેટ' પર કામ કરવાના અનુભવ વિશે ખોલ્યું. તમારી અદ્વિતીય અભિનય કક્ષાઓ માટે ઓળખાતી જોશી ને, આ પરિયોજનામાં ભાગ થવાની માટે તમારું ઉત્સાહ અને આભાસ વ્યક્ત કરવાની જરૂરિયાત છે.

અહમદાબાદમાં એક જ્વેલરી બ્રાંડ માટે શૂટિંગ ચાલાવતા સમયે, જોશીને 'કાણું ભાઈ દ ગ્રેટ' ફિલ્મમાં ભાગ લેવાના અવસર મળ્યો. ફિલ્મના સિનોપ્સિસના છોડ પછી, તે તત્પરરી થઇ ગઈ. જોશી નેવું ખુલાશે, "આ ખૂબ પ્રેરણાદાયક છે અને તે સાચા વારતા પર આધાર રાખે છે."

જોશીનો આ પરિયોજનામાં શામીલ થવાની વ્યક્તિગત જડતો તેમના ગુજરાતી ભાષાથી જાણીને વધુ વર્ચ્યુઅલ બનાવે છે. "રસવિરસથી, ગુજરાતી માતૃભાષા પર કામ કરવામાં સરળતા થાય છે," તેમની વાતો છે. આ ભાષાનો પરિચય વાતચીત પર મદદ કરે છે ન કે કંટર પર તમારી છબીને એક સાર વાચાવાની જરૂરત છે.

જોશીનો પ્રમુખ કલાના રૂપમાં ફિલ્મના સંદર્ભમાં તાજગી સાથે વર્ણન કરવો, તેને એક સુંદર પિકનિક સાથે તુલનાત્મક કરવામાં આવે છે. તેમના શબ્દો પ્રસાદ પ્રદાન કરતા હોવાથી તે કેવાયું એક પ્રોફેશનલ એન્ગેજમેન્ટ જ નહીં, બનાવટ પ્રક્રિયાની વાસ્તવિક આનંદનું પરિચય છે. આ સકારાત્મક વાતચીત ખરેખર પરિયોજનાના એકો યશમાં યોગદાન આપી.

વૈભવી જોશીની 'કાણું ભાઈ દ ગ્રેટ' સાથેનો યાત્રા માત્ર તમારી અભિનય પ્રતિભા ન જણવાનો માત્ર ન કરતી પરંતુ એક વ્યક્તિગત અને સાંસ્કૃતિક સંબંધ વચ્ચેનો પ્રભાવ પણ દર્શાવે છે. તેમની માતૃભાષામાં ફિલ્મના મૂળરૂપને સરળતાથી ધરાવવાની તમારી ક્ષમતા, આભિનયકાર્યમાં ખરાબીઓને નકીરાઈ આપે છે અને કહેવાની સત્તા પર જોર આપે છે.